Ester Rachel Kamińska

Udostępnij

Sygnatura archiwalna: RG 8. Nazwa kolekcji: Esther-Rachel Kaminska Theater Museum. W posiadaniu YIVO Institute for Jewish Research w Nowym Jorku przy Szesnastej Zachodniej Ulicy pod numerem 16. 

Udostępnij